REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
Lekcija 1- Prikupljanje podataka o projektu

Inviato il 15/04/2020 | di GIPovci- gimnazijski poduzetnici | @https://twitter.com/GIPovci

Descrizione

Prikupljanje podataka o projektu "Tehnološki inkubator Nova Gradiška" i istraživačka pitanja učenika trećih i četvrtih razreda izborne nastave Poduzetništvo Gimnazije Nova Gradiška.

- Od školske godine 2019./2020. u našoj školi Gimnazija Nova Gradiška izborna nastava Poduzetništvo radi na pilot projektu o promicanju građanskog praćenja nad javnim financijama kroz korištenje javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija, u kontekstu kohezijske politike Europske unije. Poduzetnici su izradili svoj logo vezan uz ime naše škole Gimnazija Nova Gradiška i financije. Naša istraživačka skupina naziva se Gipovci - gimnazijski poduzetnici. Za pilot projekt u našoj zemlji je zaduženo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Do sada je projekt realiziran u Italiji (od 2013./2014.). Cilj projekta je srednjoškolcima približiti i promicati građanski nadzor nad javnim financijama, tj. učenici će istražiti i analizirati sve podatke o korištenju novca iz fondova EU za realizaciju projekata važnih za ravnomjeran razvoj svih regija unije (kohezijska politika).
- Na www.strukturnifondovi.hr smo pronašli projekt koji je od velike važnosti za naš grad Nova Gradiška i Brodsko-posavsku županiju. Naziv projekta je Tehnološki inkubator Nova Gradiška koji je u razvojnoj fazi, tj. gradnji u Industrijskom parku Nova Gradiška, adresa je II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška.
- Logo tima smo odabrali prema slovu G od Gimnazija te smo uključili strelicu koja označava financije (plava i zelena boja znače prosperitet i napredak). Logo je izrađen na Iphoneu, uređivač slika PicsArt. Na trećoj godini poduzetništva nas je 14 učenika. Voditelj projekta je Goran Terzić, dizajneri su Ivona Babić i Jelena Babić, programeri su Lovro Akmačić, Goran Terzić i Lea Ostojić, priču predstavljaju Ena Marjanović, Iva Kičić i Barbara Franjković, analitičari su Noela Rukavina, Manuela Dokuzović i Daria Marjanović, istraživači su Eva Hron, Lorena Šebelić i Ema Curić.
- Osoba zadužena za predstavljanje priče: opiše kako je izgledao rad u učionici i koji je izbor napravljen, obrazloži i jasno opiše postavljene ciljeve i predmete na koje je istraživanje najviše usmjereno
- Projekt smo odabrali glasovanjem, budući smo pronašli dosta projekata s našeg područja koji su povukli novac iz EU fondova. (www.strukturnifondovi.hr)
- Pregledali smo mrežnu stranicu projekta naših talijanskih kolega te smo se odlučili za izgradnja poduzetničkog inkubatora, prvog takvog u novogradiškom kraju, koji ima veliki značaj za razvitak samog grada, okolice i Brodsko-posavske županije, koja doživljava veliki problem iseljavanja mladog stanovništva, niski natalitet, visoki mortalitet, što dovodi do malog broja učenika u osnovnim i srednjim školama te do osjećaja "pustoši" i ne imanja budućnosti. Naš rad će biti usmjeren na analizu dostupnih informacija i dokumenata o načinu korištenja javnog novca, kako uključeni upravljaju tim novcem, poštuju li se zadani rokovi izgradnje inkubatora, na koji se način dolazi do zainteresiranih poduzetnika koji će eventualno dobiti urede u inkubatoru, kada će biti objavljen natječaj za popunu inkubatora, suradnja s partnerima, komunikacija s građanima i nama, razvija li se poduzetnička klima samim aktivnostima koji bi za posljedicu trebale imati napredak Nove Gradiške.
- Opći cilj projekta smo preuzeli sa stranice (U školi otvorene kohezije) Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: Promicanje građanskog praćenja nad javnim financijama kroz korištenje javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kontekstu kohezijske politike Europske unije.
-
- Specifični cilj projekta: Analizirati javno dostupne podatke o projektu Tehnološki inkubator Nova Gradiška te kreirati cjeloviti obrazac podataka glede primjene, rezultata i utjecaja kohezijske politike Europske unije u Brodsko-posavskoj županiji.
-
- Osim navedene mrežne stranice strukturnih fondova koristimo i www.asoc.strukturnifondovi.hr, www.ipng.hr, www.aditus-pro.hr/eu-fondovi i www.novagradiska.hr. Koristli smo i podatke iz knjige "Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji" autorice Ane Klikovac, iako je knjiga objavljena prije ulaska RH u Europsku uniju. (u učionici izborne nastave Poduzetništvo imamo literaturu za čitaonicu poduzetništva).
Poduzetničke ideje i inovacije su pokretačka snaga prema razvoju našeg grada i županije.Pretraživanjem interneta i mrežnih stranica glede naše teme prikupljali smo glavne podatke o EU fondovima i o našem projektu.
Podijelili smo zadatke glede društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter), kontaktirali smo predstavnike grada Nova Gradiška (dogradonačelnicu Ivanu Trupinu), ravnatelja Industrijskog parka Nova Gradiška Adama Đanića,voditeljicu projekta Tehnološki inkubator Industrijskog parka Sandru Petrović, naš voditelj projekta Goran Terzić je napisao članak o projektu za gimnazijski časopis "Zvono", stranicu Industrijskog parka te će sudjelovati u školskoj radio emisiji o školi otvorene kohezije.
Otvorili smo mail Gipovaca te organizirali informativku u spremniku GoogleDrive gdje spremamo sve dokumente glede projekta i pratimo naše aktivnosti, tj. svaki se učenik upisuje što radi.
Plan nam je istražiti sve izvore o Tehnološkom inkubatoru Nova Gradiška:
1. npr. na mrežnom mjestu ipng piše da bi gradnja trebala trajati do ožujka 2020.
2. u Novogradiškom godišnjaku 2019. piše da bi gradnja trebala potrajati do travnja 2020.
3. FB stranica I.parka piše da bi gradnja trebala trajati do lipnja 2020.
Zanima nas na koji će način svi uključeni u realizaciji projekta Tehnološki park NG napredovati u svojim djelatnostima koristeći novac iz EU fonda. Kako su poduzetnici obaviješteni o mogućnostima korištenja inkubatora, kada će biti natječaj za korištenje, kako se podaci ažuriraju na samoj stranici projekta Terhnološki inkubator. (glede gradnje, završetka gradnje, otvorenih podataka, transparentnosti rada i sl.)
U radu nam pomažu učenici 4. godine poduzetništva na način da nas savjetuju kako proširiti pratitelje naših društvenih mreža. Pomogli su nam izabrati projekt koji ćemo istraživati te su snimili video o poučavanju o Europskoj uniji s naglaskom na projektu „U školi otvorene kohezije“.
Mrežna stranica našeg projekta je gimnazija-nova-gradiska.skole.hr/skola/projekti/_kolski_projekti (nalazi se na stranici www.gimnazija-nova-gradiska.hr).

Istraživačka pitanja:
Što sve utječe na gradnju samog inkubatora?
Što mladi poduzetnici očekuju od inkubatora?
Kako se biraju poduzetnici koji će imati svoje urede u inkubatoru (natječaj)?
Koji su partneri u projektu?
Koja je važnost industrijskog parka za Novu Gradišku i okolicu?
Je li naš industrijski park povezan sa susjednim županijama?
Tko je inicijator ideje o izgradnji Tehnološkog inkubatora NG?
Tko je pisao projekt i tražio novac iz EU fondova?
Gdje se nalaze novci dobiveni iz EU fonda?
Tko obavlja radove na izgradnji Inkubatora?
Koji je utjecaj na gospodarstvo okoliša, društvo, poticanje zapošljavanja, obrazovanja, uključivanja srednjoškolaca u faze prikupljanja novca iz EU?
Koje su inovacije u inkubatoru?
Od kada postoji Industrijski park postoji park Nova Gradiška?
Na kojoj je lokaciji?
Je li namijenjen samo za poduzetnike NG kraja?
Hoće li se naplaćivati iznajmljivanje ureda inkubatora?
Koji su popratni sadržaji inkubatora?
Koliko prostorija 1 poduzetnik može iznajmiti?
Što je zelena gradnja LEED?
Okoliš?
Što znači "podrška za podizanje konkurentnosti?
Što znači "coworking" prostor s informatičkom opremom i programima?
Kontaktirati poduzetnike koji će biti predstavljeni u inkubatoru!
Izgradnju inkubatora fizički pratimo na način da fotografiramo napredak izgradnje istog.


Avanzamento

Podatke prikupljene pretraživanjem interneta smo proširili istraživačkim pitanjima te smo kontaktirali stručnjake koji su nam pomogli u analizi prikupljenih podataka glede financiranja projekta, dokumenata na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja, strukturnih fondova, SAFU i sl.

Risultati

Intervento molto utile ed efficace - Gli aspetti positivi prevalgono ed è giudicato complessivamente efficace dal punto di vista dell'utente finale

http://www.zvono.gimnazijang.hr/2020/03/10/inkubiranje-poslovnih-mogucnosti/

Suradnici-stručnjaci, Lekcija 2
„U školi otvorene kohezije“- Gimnazija Nova Gradiška
GIPovci


- Voditeljica projekta S. Šimić je istraživačka pitanja Lekcije 1, nalaze se u poslanom obrascu i na blogu https://gipovciprojekt123.blogspot.com/2020701/u-skoli-otvorene-kohezije.htm/, poslala na e-mail adrese ispod navedenih suradnika -stručnjaka. S pojedinim stručnjacima smo uživo razgovarali ili je voditeljica razgovarala preko mobitela.
-
1. Europe Direct Osijek (EDIC Osijek), Brigita Ivoševac, kontakt e-mailom i preko mobitela. Gospođa Ivoševac nam je pomogla glede pitanja oko javnog novca, proračuna Europske unije, javno dostupne dokumentacije projekata financiranih i sufinanciranih iz fondova Europske unije (edic-osijek@obz.hr, 091/5703/678).
2. Nikolina Jureković, IMPACT obrt za savjetovanje i poslovno upravljanje, kontaktirana je e-mailom. Pomogla nam je s pitanjima glede slanja financijskih izvješća nakon korištenih sredstava iz EU fondova, (ninajurekovic@gmail.com).
3. Ivan Galić, OŠ Matija Gubec Cernik, EU projekti. Voditeljica je uživo razgovarala s profesorom Galićem, pomogao nam je oko pitanja vlasničke strukture Industrijskog parka d.o.o., pisanja financijskih izvješća, podjele uloga unutar projekta kada projekt dobije sredstva iz EU fondova, koje sve poduzetničke ideje mogu prosperirati u novogradiškom kraju.
4. Jelena Pirović, pravnica, bivša zaposlenica Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, EU projekti, (jelenapirovi479@gmail.com), pomogla nam je glede Zahtjeva za nadoknadom sredstava, kratica PT 1, 2, UT, TO, TR, OLAF, javnosti i vidljivosti izvješća i dokumentacije projekta.
5. Mirela Relković, Kontoar d.o.o., knjigovodstvo i financije, blog Proknjiži me, gospođa Relković nam je na istraživačka pitanja glede javnog novca i knjigovodstva projekta odgovorila preko mreže Facebook te je 25. veljače bila gošća na nastavi Poduzetništva, dva nastavna sata, gdje je opisala svoj rad u knjigovodstvu i financijama. Razgovarali smo o blogu Proknjiži me, što znači nerazvijenost regije i zavičaja, kako poduzetnički inkubatori mogu potaći razvoj kraja i preko zapošljavanja i samozapošljavanja spriječiti iseljavanje stanovništva, o ženama u poduzetništvu i sl.
6. Maja Savi, voditeljica pododsjeka za europske fondove i projekte, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Grad Nova Gradiška, (maja.savi@novagradiska.hr). Gospođa Savi nam je odgovorila na pitanja o pisanju projekta „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“, kada je pisan, zašto, tko, na koji je poziv prijavljen, kada je dobio sredstva, iz kojeg fonda, kada je potpisan ugovor, gdje se nalazi, gdje se nalaze novci iz EU fonda, u kojoj su valuti i sl.


Punti di debolezza

Građansko praćenje uporabe javnog novca iz EU fondova ima "slabosti" u tome što nisu svi dokumenti glede korištenja EU novca javno objavljeni. Npr. izvještaje koje voditelkji projkta i korisnici dobivenog europskog novca podnose nisu objavljeni javno već su "vidljivi" zaposlenicima na projektu i partnerima.

Punti di forza

Prednosti istraživanja su ulazak u svijet EU fondova- građansko praćenje korištenja javnog novca ima prednost glede novih znanja i razvijanja vještina zaključivanja i traženja podataka koji nas zanimaju.

Rischi

U sljedećoj fazi istraživanja ćemo istražiti administrativne i tehničke probleme realizacije projekta.

Soluzioni e Idee

Postavit ćemo što više istraživačkih pitanja "ljudima na terenu" koje smo planirali posjetiti tijekom terenskog istraživanja koje nažalost nije moguće zbog epidemije koronavirusa.

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)
  • Intervista con i referenti politici

Na istraživačkom satu analize podataka smo imali gošću gospođu Mirelu Relković koja ima svoj knjigovodstveni servis i stručnjak je za financije.

Domande principali

1. Je li kohezijska politika EU pomaže mladima da se aktiviraju kao poduzetnici?
2. Na koji se način vodi knjigovodstvo EU projekta?

Risposte principali

1. Kohezijska politika pomaže mladima preko mogućnosti korištenja financiranja iz EU fondova, ali je problem nedostatka kvalitetnih i održivih poduzetničkih ideja na prostoru Slavonije, koja je pogođena velikim iseljavanjem stanovništva, nedostatkom proizvodne infrastrukture i kvalitetnim, znalačkim gospodarskim vodstvom.
2. EU projekt može imati posebno knjigovodstvo, ali se može i voditi unutar knjigovodstva tvrtke koja koristi novac iz EU fonda, ovisi o vrsti poslovanja onoga koji je dobio novac.